Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Verdt å lese Tryggere seilas

Tryggere seilas

E-post Skriv ut PDF

I seilas 1(2011) starter en serie med artikler om resultatet fra en større spørreundersøkelse fra Synovate. I den første artikkelen kommer det fram at kunnskapen blant båtfolk ikke er så god som man kanskje kan ønske seg. Svært mange, 84 prosent, er for de nye reglene til båtførerprøven, men det viser seg at mange også erkjenner at de selv nok ikke er helt oppdatert. Likevel har de ikke tenkt å ta prøven - kravet gjelder jo "de unge".

 

 

For noen vil nok båtførerprøven være et godt skritt i riktig retning, mens andre allerede har denne kunnskapen, og trenger noe mer å tygge på for å komme seg videre.

Vi har tidligere presentert Winges bok om pensum til båtførerprøven. Nå skal vi se på Tryggere seilas, som er en fullstendig omarbeiding av Winges tidligere bok Trygg seilas. Denne boken dekker deler av pensumet til dekksoffiser klasse 5-D5 og for fritidsbåtsertifikatet D5L. Winge skriver i forordet at "Denne boken skal ikke bare være en "pensumbok". Den skal også være en generell lærebok om praktisk sjømannskap. Under utarbeidelsen har jeg derfor vært nødt til å veksle mellom stoff som er rent fritidsbåtrettet og de mer formelle frav til profesjonelle skipsførere. Boken bærer preg av det, men det bør jo ikke være noen ulempe, snarere tvert imot. Sjøen er jo den samme, de grunnleggende kravene til skipperen likeså."

Boken innledes med sjøvett- og sjøveisreglene, så har vi basisen på plass. De store bolkene i boka er skipslære, sikkerhet og teknologi/motorlære.

Skipslære tar for seg lovverket, prinsipper rundt konstruksjon av båter og stabilitet, CE-merking, meteorologi og kunnskap om havet under forskjellige forhold, ankring og fortøying, sleping, nødsituasjoner og skadebegrensning.

Sikkerhet dekker førstehjelp, helsevern, flyteutstyr, kommunikasjon og brann.

Teknologi og motorlære dekker, ikke overraskende, forskjellige motortyper, bensin og diesel, propell, styring og strøm.

I vedlegget finnes komplette sjøveisregler og signalflaggoversikt.

Illustrasjonene er, som vanlig, gjennomarbeidede. Både bildematerialet og tegningene er gode og utdyper teksten godt. Det flotte omslagsbildet står Winge for selv, i tillegg til bildene ellers, dersom det ikke står noe annet. At Winge er opptatt av fotografering, vet vi fra intervjuet med ham. Cappelen Damm er dessuten profesjonell på denne typen utgivelser, her er lite eller ingenting overlatt til slumpen.

Språket er klart og konsist, uten for mye saus. Noe av pensumet kan nok være litt tungt, spesielt de delene som krever litt matematikk. Ikke desto mindre vil du få mye med deg selv om du hopper over regneeksemplene og bare leser. Som alltid når Winge skriver, er holdninger like viktig som ren kunnskap. Teksten er beriket med aktuelle eksempler, som forliset på Bourbon Dolphin nordvest for Shetland i 2007. Her forklarer Winge hva som skulle skje og hva som så gikk galt. Det gjør det enklere å forstå den litt tekniske teksten.

Konklusjon: Nok en velskrevet bok fra Winge. Her er det mye å lære for alle, også for oss som ikke skal bli dekksoffiserer på annet enn egen båt. Mye kunnskap mellom to permer, noe er naturlig nok litt tungt, men likevel godt forklart. En bok for alle oss som liker trygge seilaser.

Tryggere seilas / Jon Winge
Oslo : Cappelen Damm, 2009
ISBN 987-82-02-29377-2
289 s.
Kr. 449,- fra forlaget - kan skaffes i alle velassorterte bokhandlere og mange båtforretninger

 

Sist oppdatert fredag 30. desember 2011 12:27  

Hovedmeny

Registrering


Nyheter fra Die Yacht

YACHT online
Alles zum Thema Segeln!